Koszyk jest pusty

I Seminarium o św. Józefie

SPRAWOZDANIE

z dnia skupienia, który odbył się dnia 10 lutego 2018 roku

w Parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza w Policach

 

I SEMINARIUM O ŚW. JÓZEFIE

ŚWIĘTY JÓZEF - OPIEKUNEM KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO

 

Dnia 10 lutego 2018 roku w Parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza w Policach odbyło się podczas dnia skupienia I Sympozjum o św. Józefie; Święty Józef - opiekunem Kościoła Świętego. Organizatorami spotkania była Fundacja Fiat Voluntas Tua, mająca swoją siedzibę przy Parafii MB Bolesnej w Mierzynie oraz Wspólnota Fiat Mariae wywodząca się z Parafii św. Kazimierza Królewicza w Policach. Uczestnikami Sympozjum była również Wspólnota Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, której członkowie przyjechali z Koszalina, Grupa Modlitewna św. Józefa z Mierzyna, ze Szczecina - grupa współpracowników Rekolekcji Formacyjnych na Świętej Górze w Gostyniu oraz grupy osób z Barlinka, Ośna Lubuskiego, Poznania, Barlinka, Gorzowa Wielkopolskiego, Myśliborza, Sulęcina, a także grupka osób z naszej zachodniej granicy, z Lubeki.

 

Ugościł nas wszystkich ks. Proboszcz Waldemar Gasztkowski, Pasterz i gospodarz Parafii św. Kazimierza, który z troskliwością zaglądał, podczas każdej przerwy, aby uradować się odbywającym się Sympozjum, ilością jego uczestników, a nade wszystko zwyczajnym i życzliwym zapytaniem się, czy niczego nam nie brakuje, jak również reakcją gospodarza na pojawiające się usterki, których na szczęście nie było zbyt wiele.

 

Przygotowaniem miejsca a także całość obsługi podczas dnia skupienia podjęła Wspólnota Fiat Mariae. Wspólnota z gorliwością i otwartością serc dbała w radosnej służbie o to, aby każdy z uczestników czuł się jak u siebie, czego mogli wszyscy doświadczyć czesując się podczas przerw między innymi pysznym ciastem domowego wypieku. Przeżywane spotkanie miało charakter dnia skupienia, jednakże panująca atmosfera życzliwej otwartości, przerodziła się w radosne zawieranie nowych znajomości, wymienianie doświadczeń i zwyczajne dzielenie się żywą wiarą.

 

Konferencje i Słowo Boże głosił ks. Maciej Bagdziński. Tematyką tego Pierwszego Sympozjum było życie i postać św. Józefa w pismach Ojców Kościoła, także w apokryfach, na kartach Pisma Świętego, w dokumentach Kocioła, w nauczaniu papieży. Przedstawione zostały przez księdza Macieja, w kolejnych konferencjach rysy osobowości i cnót św. Józefa, oraz zagadnienia dotyczące zadań i tego szczególnego powołania, do wypełnienia którego został wybrany św. Józef. Przedstawiona została w zarysie, ale jednocześnie z wielkim rozbudzeniem w sercach uczestników kontynuacji, zwłaszcza tematyki dotyczącej roli św. Józefa, jako przeczystego Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny oraz roli opiekuna i ziemskiego ojca, jaką św. Józef wypełnił wobec Jezusa. Podczas omawiania poszczególnych cnót, będących charakterystyką duchowości i świętości św. Józefa, szczegółowo została przedstawiona cnota sprawiedliwości.

 

Podczas dnia skupienia przewidziany był także czas na świadectwa. Przedstawiciele poszczególnych wspólnot, grup, a także Fundacja, która była głównym organizatorem sympozjum zaprezentowali główne rysy swoich charyzmatów i działań apostolskich.

 

Dzień skupienia miał charakter modlitewnego skupienia. Modlitwą Różańcową rozpoczęliśmy nasze rekolekcyjne skupienie. Różaniec towarzyszył nam także w dalszej części dnia skupienia. Szczególnym przeżyciem była dla uczestników Sympozjum Droga Krzyżowa prowadzona przez naszego księdza Macieja, którą przeżywaliśmy wszyscy w polaczeniu z modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego. Droga Krzyżowa miała charakter przebłagania za grzechy nas wszystkich, a także grzechy tych narodów i kultur, które wyrzekły się wiary, odrzuciły z serc, ze swoich świątyń i stanowionych praw, Boga i Jego Miłość Objawioną w Jezusie Chrystusie.

 

Najświętsza Ofiara Mszy Świętej była zwieńczeniem przeżywanego dnia skupienia. Kazanie wygłoszone podczas Eucharystii było kontynuacją tematyki poruszanej podczas Seminarium. Ksiądz Maciej głosząc Słowo Boże zwrócił szczególnie uwagę na posłuszeństwo, jako rys fundamentalny całej duchowości św. Józefa oraz gorliwość i natychmiastowość, w wypełnianiu woli Bożej jaka Jego charakteryzowała.

Na zakończenie Mszy Świętej został odczytany przez odpowiedzialną Wspólnoty Fiat Mariae, wraz z włączeniem się wszystkich uczestników poprzez wypowiedzenie sercami słów uroczystego Akt Wynagrodzenia i Ofiarowania w Przymierzu Serc Jezusa, Maryi i Józefa. Odczytany Akt miał charakter zobowiązania do gotowości podjęcia i wypełniania Woli Bożej wzywającej nas do podejmowania dzieł pokuty i wynagrodzenia, aby poprzez te dzieła  odpowiedzieć na wezwanie Fatimskiego Orędzia Niepokalanego Serca Maryi.

Przed błogosławieństwem, które było rozesłaniem nas ku podjęciu z nowym zapałem naszych zadań w Kościele, popłynęły z serc podziękowania i pragnienie kontynuowania podjętej tematyki Sympozjum.

 

Atmosfera rodzinności była darem tego wspólnego spotkania, w  którym brały udział różne Wspólnoty oraz przedstawiciele różnych Parafii. Była darem Trzech Serc Jezusa, Maryi i świętego Józefa. Serc, trwających w Świętej Jedności. Jedność ta jest ostatecznie darem i obrazem Trójcy Świętej. To w Niej, w Trójcy Świętej odczytujemy i wciąż pragniemy otwartymi sercami przyjmować ten dar jedności również jako wezwanie, aby łączyć niezwykłe bogactwo charyzmatów w jeden Kościół Jezusa Chrystusa.

 

Aleksandra Jaworska

 

 

 

AKT WYNAGRODZENIA I OFIAROWANIA

W PRZYMIERZU SERC JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

 

Jezu, Maryjo, wsłuchani w Orędzie Fatimskie – wzywające nas do podjęcia dzieł pokuty i wynagrodzenia i w wypowiedziane do pastuszków słowa Anioła: Ze wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę w intencji zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest Bóg obrażany, i dla uproszenia nawrócenia grzeszników (Fatima, słowa Anioła, lato 1916), prosimy, przyjmijcie nasze szczere zobowiązanie do ofiarowania naszych małych ziaren dobrej woli, które w Waszych dłoniach, jeśli taka będzie Wola Boża, mogą stać się tymi dziełami, jakich pełnienia od nas oczekujecie.

Maryjo, tak jak uczysz nas poprzez dzieci fatimskie, my także zobowiązujemy się, by z wszystkiego czynić ofiarę w intencji zadośćuczynienia. Aby poprzez to, co jest naszą szarą i mozolną codziennością, wraz z całym trudem życia, poprzez wszystkie cierpienia, a także poprzez nasze radości, wypełnić obowiązek godnego wynagrodzenia za grzechy nasze, naszych rodzin i całego świata. Aby poprzez ten Akt Wynagrodzenia i Ofiarowania siebie samych (siebie samego, siebie samej) w Przymierzu Waszych Serc – Jezu, Maryjo, Józefie, wypraszać ratunek dla nas i całego świata.

Święty Józefie, który na co dzień byłeś zanurzony w Miłości i zjednoczeniu Serc, Jezusa i Maryi; Ty, którego Serce było w doskonały sposób Swą przeczystą Miłością złączone z Najświętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi, prosimy, oręduj za nami, abyśmy i my byli godni żyć w zjednoczeniu Serc Jezusa i Maryi.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, przyjmijcie nas, abyśmy kroczyli ku zwycięstwu Niepokalanego Serca Maryi, dla chwały Całej Trójcy Przenajświętszej, aby tryumfowała Święta Wola Boża, jako w Niebie, tak i na ziemi. Amen.

A.J.