Koszyk jest pusty

Misja

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

 

   W Mierzynie, na obrzeżach Szczecina zrodziło się Dzieło budowy Domu „Fiat” o charakterze pomocowym przeznaczonym dla osób wierzących, samotnych, pokrzywdzonych i chorych. Powołano Fundację o nazwie FIAT VOLUNTAS TUA, która ma wybudować dom i prawnie realizować postawione cele. Fundacja jest już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, otrzymała osobowość prawną oraz błogosławieństwo ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.

 

   Serce domu FIAT stanowić będzie wspólnota osób samotnych, zarówno mężczyzn jak i kobiet, którzy odnajdą się w życiu wspólnotowym i kontemplacyjnym,  w całkowitym milczeniu i nieustannej Adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie różańcowej i rozważaniu Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa i w ten sposób zechcą realizować swoje powołanie. Propozycja życia całkowitego oddania się Jezusowi przez ręce Maryi kierowana jest do tych, którzy do takiego życia są powołani, pełnoletni, stanu wolnego, bez zobowiązań finansowych. Mogą wśród nich być wdowcy i wdowy oraz ludzie samotni, będący praktycznie w każdym wieku. Każdy brat i siostra wnosi do wspólnoty cały dorobek swojego życia. Dobra duchowe i materialne. Oddanie się Jezusowi przez Maryję będzie aktem dobrowolnym, całkowitym i wolnym.

 

   Do Domu Fiat będą przyjmowani wszyscy, którzy pragną oddać swoje życie Jezusowi oraz posłudze drugiemu człowiekowi, a także osoby, które z różnych powodów życiowych muszą opuścić kraj, w którym żyją. W Domu FIAT  powstanie szkoła ewangelizacji maryjnej oraz ucząca wspólnego życia ludzi różnego pochodzenia, języka, kultury, wychowania, a nawet umiejętności zawodowych, dla których wiara, modlitwa i dostrzeganie drugiego człowieka stają się życiową drogą, pasją i powołaniem.

 

   Pragniemy, aby to miejsce było pewnego rodzaju arką, w której schronią się wszyscy ci, którzy będą potrzebowali pomocy duchowej, materialnej i zwykłego, kochającego i nieoceniającego serca, pełnego wyrozumiałości i miłości, które daje w życiu szansę każdemu, kto pragnie oddać swoje życie Jezusowi przez ręce Niepokalanej.

 

   Projekt domu przedstawiony jest w formie arki, okrętu – znaki te symbolizują bezpieczne miejsce i ratunek dla tych, którzy nie chcą utonąć w świecie zatapianym nienawiścią, brakiem miłości, wiary oraz nadziei na lepsze jutro. Arka, w której kapitanem i sternikiem jest sam Jezus Chrystus. Bezpieczne schronienie dla tych, którzy pragną wypłynąć na głębię i nie boją się odważnego dawania świadectwa wiary i miłości, którzy nie lękają się Ewangelii, nie zaprzeczają jej, ale chcą zanieść ją do nawet najbardziej oddalonego i niebezpiecznego portu na naszej ziemi. Bardzo często takim portem jest drugi człowiek i jego serce zalewane brakiem miłości i wiary. Chcemy zabrać na arkę każdego, kto będzie tego potrzebował. Wśród potrzebujących są dziś ludzie starsi, młodzi i dzieci. Dla każdego znajdzie się bezpieczne miejsce i przystań, choćby tylko na krótką chwilę.

 

   Dla Miłości Bożej prosimy o każdą pomoc, która pomoże nam zakupić ziemię. Każdy grosz i modlitwa są bardzo potrzebne. Każdy akt życzliwości i pomoc w dotarciu do osób, które mogłyby nam pomóc są bardzo cenne. Ze swej strony zapewniamy o nieustannej modlitwie i uwielbianiu Boga za każdą osobę, która nam pomaga.

 

   Przesyłam kapłańskie błogosławieństwo + Miłości Boga Ojca + Miłości Boga Syna + Miłości Boga Ducha Świętego i opieki Maryi Królowej Pokoju.   

 

Maciej Bagdziński
tel. +48 609 621 996

   

Mariusz Awierianów
prezes Fundacji
tel. +48 669 262 988

 

                                                                                                                                                                                          

FUNDACJA FIAT VOLUNTAS TUA, Polska 72-006 Mierzyn, Osiedle Pod Lipami 1, tel. 669 262 988.

Bank Pekao S.A

PLN       60 1240 3930 1111 0010 6887 9159
EUR       31 1240 3930 1978 0010 6888 0272
USD       57 1240 3930 1787 0010 6888 0139

Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW

* w tytule wpłat proszę wpisać „darowizna”