Koszyk jest pusty

News

Prezes Fundacji wraz z Panem Zdzisławem Awierianów wykonali kapliczkę pod figurę Matki Bożej Królowej Pokoju przywiezionej z Mediugorje, którą umieścili na ziemi należącej do parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie, która ma być zakupiona na potrzeby budowy domu FIAT.

Przy ogromnym nakładzie pracy i pomocy prawnej Radcy Prawnego Pana Pawła Kuśmirczuk,  Fundacja "FIAT VOLUNTAS TUA" została zarejestrowana w: - Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne (krótka nazwa - Rejestr Stowarzyszeń) oraz - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonych przez: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum W Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000626824.

13. 05. 2016 r. Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga zapoznał się z ideą powstania Fundacji oraz domu FIAT.  Wyraził wielką radość i pobłogosławił dzieło budowy domu.

Spotkanie odbyło się w obecności prezesa Fundacji Mariusza Awierianów, Ks. Macieja Bagdzińskiego oraz proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie ks. prałata dr Zbigniewa Wyki.

 

21.04.2016 r. W obecności Pana Notariusza Mariusza Chmielewskiego ks. Maciej Bagdziński podpisał OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU FUNDACJI.